ჩვენ შესახებ | About us

კომპანიის შესახებ
საქართველოს ზუსტი სადანადგარო კომპანია შეიქმნა 2019 წლის ნოემბერში. დამფუძნებლები არიან გამოცდილი აქციონერები ჩეხეთიდან და საქართველოდან, ტექნიკის, მისაბმელის წარმოებისა და სხვა მსგავსი სფეროებიდან.


ჩვენი მიზანია, რომ ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის მისაბმელები ევროპიდან. ჩვენ გთავაზობთ სრულ კომპლექსს, საყოფაცხოვრებოდან - პროფესიულამდე. ჩვენი ინტერესის სფეროებია:  მცირე სასოფლო სამეურნეო ტრაქტორების წარმოება და გაყიდვა. აქსესუარების წარმოება მევენახეებისთვის, ფერმერებისთვის, მეტყევეობისთვის და ა.შ. ასევე ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ, რომ ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის საკვამლე მილები, ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.


ჩვენი შემდეგი და ძირითადი მიზანია, შევქმნათ მომხმარებელზე ორიენტირებული ზუსტი დანადგარები.

ასევე ჩვენ აქტიურები ვართ ვაჭრობასა და ბიზნესში მაგალითად: ჩამდინარე წყლებისა და სასმელი წყლის გადამუშავება, განახლებადი ენერგო სისტემები და მსგავსი სფეროები.

პარტნიორები

STS Prachatice, Czech republic | Přívěsy Trojan, Czech republic

---


About company

Georgian Precision Machinery, Ltd., ID 443868307 was establish in November 2019. Founders are experienced shareholder from Czech republic and Georgia on the field of machinery, trailer production and other related areas.

Our target is to produce high quality  trailers from EU parts. We offer all types from household to professional. Next area of our interest is to assemble and sell of  small agriculture tractors incl. production of accessories for wineyards, farming, forestry etc. Also we are focused for  the quality chimney pipes production. according to EU standards.

Next our main activity is establish customer oriented precision machinery.

Also we are active in trade and businness for example in the area of waste water treatment and drinking water solutions, renewable energy systems and related area.

Partners

STS Prachatice, Czech republic | Přívěsy Trojan, Czech republic