კონტაქტები | Contacts

შპს საქართველოს ზუსტი დანადგარების ჯგუფი  | Georgian Precision Machinery, Ltd.

ID 443868307

VAT Taxpayer

მისამართი | Address:

Sanapiro str. 8, Akhmeta 0900, Georgia

Tsminda Nino str. 32, Khashuri (მხოლოდ სარეგისტრაციო მისამართი | only registration address - no activity here)

Bank account:

VTB Bank Georgia, IBAN: GE31VT0500000000653606 SWIFT/BIC: UGEBGE22XXX

Zurab Babulaidze

მმართველი დირექტორი | managing director

mobile: (+995) 558 590 590 (WhatsApp), (+995) 595 504 506

e-mail:  zbabulaidze@ge-machinery.com zurabbabulaidze@gmail.com