მანქანის კაკალი | Towbars

მანქანის საყრდენი კაკალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც უნდა დამონტაჟდეს თქვენს მანქანაში იმისათვის, რომ გამოიყენოთ მისაბმელი.

ჩვენ ვართ მაღალი ხარისხის ჩეხური მანქანის საყრდენი კაკლის დამმზადებელი ეკსლუზიური დილერები, რომელიც დამზადებულია HOOK CZ და SVC ჯგუფის მიერ.

გთავაზობთ ორ ვარიანტს: შეგიძლიათ ნაყიდი პროდუქტი დაამონტაჟოთ თავად, ან ჩვენი სერთიფიცირებული და გამოცდილი მემონტაჟეები დაგეხმარებიან დამონტაჟებაში.

თქვენი მანქანის სწორი ტიპის საყრდრნის შესარჩევად გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი.ეს არ არის შეკვეთა, უბრალოდ გვესაჭიროება მონაცემები.


17 სიმბოლო არის ავტომობილის საიდენტიფიკაციო ნომერი . კოდი შეიცავს ტექნიკურ ინფირმაციას თქვენი მანქანის შესახებ.განსაკუთრებით ინფორმაციას მანქანის ტიპების, მოდელების და სხვა ტექნიკურ ინფორმაციაზე.

გთხოვთ, თქვენი ავტომობილების საიდენტიფიკაციო ნომრის (VIN) კოდი იპოვოთ პლასტიკური მანქანის რეგისტრაციის სერტიფიკატში E ჩანაწერზე.

---

Towbars are very important part what have to be mounted to your car for the possibility use trailer.

We are exclusive dealers of high quality czech towbars made by HOOK CZ and SVC Group.

We offer to sell  towbar to your own instalation. Or we offer via our net of certified  services mounting of towbars to your car.

For the selection the right type of towbar to your car please fullfill a simple questionary bellow. It is not order, ONLY we need input data only!

Vehicle Identification Number is 17 characters. Code includes technical informations about your car. Especially Type, Model and ather technical informations.

Please, your Vehicle Identification Number (VIN) code find et plactic car REGISTRATION CERTIFICATION at E record.

ფორმა - მარჯვენა საყრდენი კაკლის შერჩევა თქვენი მანქანისთვის | Form - selection of right towbar for your car

 ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე და მოგაწვდით ინფორმაციას მიწოდების დროსთან და ფასებთან დაკავშირებით. | We will contact you as soon as possible back with informations about possibility of delivery time  and price.

 დილერებისა და მანქანის საყრდენების სპეციალური სერვისების სია | Dealers and towbars mounting specialised services list